.
Saisonzeiten Preis/Tag ab
Hauptsaison Sommer:
25.06.2016 - 31.08.2016
Euro / Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt
118 €
Nachsaison Herbst
01.09.2016 - 25.11.2016
Euro / Tag (ab 4 Pers)
7 Tage Mindestaufenthalt
100 €
Winter/ Advent
26.11.2016 - 17.12.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers)
7 Tage Mindestaufenthalt
85 €
Weihnachtswoche
18.12.2016 - 25.12.2016
Euro/Tag ( bis 12 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag - Samstag
329 €
Silvesterwoche (bis 12 Pers)
26.12.2016 - 02.01.2017
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag - Samstag
329 €
Zwischensaison/ Winter (bis 12 Pers)
03.01.2016 - 05.02.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt
199 €
Hauptsaison/ Februar (bis 12 Pers)
06.02.2016 - 03.03.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag - Samstag
284 €
Nachsaison/ März (ab 4 Pers)
04.03.2016 - 18.03.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag- Samstag
126 €
Ostern
19.03.2016 - 02.04.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers)
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag-Samstag
118 €
Zwischensaison
03.04.2016 - 06.05.2016
Euro / Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt
85 €
Pfingsten
07.05.2016 - 14.05.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt, Samstag-Samstag
118 €
Vorsaison Sommer
15.05.2016 - 24.06.2016
Euro/Tag ( ab 4 Pers )
7 Tage Mindestaufenthalt
100 €
Preis/Tag Aufpreis Saison
02.01.2017  -  27.01.2017
Aufenthalt bis 12 Personen
186 € ab 13 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Winter
28.01.2017  -  03.03.2017
Aufenthalt bis 12 Personen
265 € ab 13 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Winter
04.03.2017  -  31.03.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
106 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
01.04.2017  -  05.05.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
93 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
06.05.2017  -  30.06.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
99 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
01.07.2017  -  01.09.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
122 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
02.09.2017  -  27.10.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
113 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
28.10.2017  -  01.12.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
88 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
02.12.2017  -  22.12.2017
Aufenthalt  bis  6 Personen
93 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
23.12.2017  -  05.01.2018
Aufenthalt bis 12 Personen
336 € ab 13 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Winter
06.01.2018  -  26.01.2018
Aufenthalt bis 12 Personen
193 € ab 13 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Winter
27.01.2018  -  02.03.2018
Aufenthalt bis 12 Personen
265 € ab 13 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Winter
03.03.2018  -  30.03.2018
Aufenthalt  bis  6 Personen
113 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
31.03.2018  -  13.04.2018
Aufenthalt  bis  6 Personen
118 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer
14.04.2018  -  11.05.2018
Aufenthalt  bis  6 Personen
93 € ab 7 Pers.
9 € Aufpreis pro Person
Sommer